ขนาดของกระดาษจัวปัง ความหนา เบอร์ ต่างๆ


กระดาษแข็ง หรือ กระดาษจั่วปัง นิยมใช้หน่วยความหนาเป็น เบอร์ 6 , เบอร์ 8 , เบอร์10  ถ้ามากกว่านั้นจะเป็นการประกบกันเอง เช่น เบอร์ 12 คือ เบอร์6+เบอร์6 ขนาดความหนาสุดจะเป็น เบอร์ 42 
กระดาษจั่วปัง N0.8   หนา 0.70 mm. หนัก 420g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.10 หนา 0.85 mm. หนัก 510g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.12 หนา 1.03 mm. หนัก 420g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.16 หนา 1.40 mm. หนัก 840g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.20 หนา 1.70 mm. หนัก 1020g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.24 หนา 2.07 mm. หนัก 1240g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.28 หนา 2.40 mm. หนัก 1440g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.32 หนา 2.80 mm. หนัก 1680g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.38 หนา 3.10 mm. หนัก 1860g/แผ่น
กระดาษจั่วปัง N0.42 หนา 3.40 mm. หนัก 2040g/แผ่น