น๊อตขาด การต๊าบเกลียว เจาะรู ใช้ดอกสว่านขนาดเท่าไร นิ้ว หุน มิล M2 3 4 5 6 8 10 12


ดอกสว่าน และ น๊อต จะมีขนาด แบบขนาดเป็น มิลลิเมตร และ แบบเป็นหุน ด้วยนะครับ 
1นิ้ว = 8หุน  |  1หุน =  3.175mm    

ถ้าหากไม่มีสว่านมิล เราก็ ใช้สว่านแบบหุนขนาดใกล้เคียงกันในการเจาะรูได้ครับ
น๊อตขาดต้องการซ่อมเกลียว หรือ ต้องการเจาะรูเพื่อต๊าบเกลียวใหม่ เกลียวมิล / เกลียวหุน  ดูตามตารางเลยครับ

 
 ขนาดน๊อต (M) ต๊าบ  ดอกสว่าน(mm)      ขนาดน๊อต(นิ้ว) ต๊าบ   ดอกสว่าน(mm)   ขนาดเกลียว TPI 
2         2x0.4  1.6   1/8 2.6 40
3         3x0.5  2.5   3/16 (1หุนครึ่ง) 3.6 24
4         4x0.7  3.3   1/4 5.1 20
5         5x0.8  4.2   5/16 (2หุนครึ่ง) 6.5 18
6         6x1.0  5   3/8 7.9 16
7         7x1.0  6   7/16 (3หุนครึ่ง) 9.3 14 
8         8x1.25  6.8   1/2 10.5 12 
9         9x1.25  7.8   9/16 (4หุนครึ่ง) 12 11 
10       10x1.5  8.5   5/8 13.5 11 
11        11x1.5  9.5   11/16 (5หุนครึ่ง) 15 11 
12       12x1.75  10.3   3/4 16.5 10 
14        14x2.0  12   13/16 (6หุนครึ่ง) 18 10 
16        16x2.0  14   7/8 19.25
18        18x2.5  15.5   15/16 (7หุนครึ่ง) 20.75
20        20x2.5  17.5   1 นิ้ว 22

ขนาดน๊อตเกลียวมิล (M) เป็นเกลียวมิลแบบหยาบ METRIC COARSE ส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้ครับ
เวลาซื้อน๊อตเขาก็จะเขียนข้างกล่อง 8x1.25 คือขนาดเกลียวน๊อตโต 8 มิลลิเมตร ขนาดเกลียว 1.25 มิลลิเมตร
เราก็จะใช้ดอกสว่าน 8 - 1.25 = 6.75 มิลลิเมตร ในการเจาะ  แต่ ดอกสว่าน จะมี 6.7 ขนาดถัดไปคือ 6.8 ไม่มี 6.75
ดังนั้น เราก็ใช้สว่าน 6.8 ครับ แต่ถ้าอยากให้ เกลียวแน่นๆ ก็ใช้สว่าน 6.7 ครับ ในการเจาะรูเพื่อจะต๊าบเกลียว