ข้อมูล ถ่านเครื่องปั๊มไดคัท


ถ่านเครื่องปั๊มไดคัท

ถ่านเครื่องปั๊มไดคัท แบ่งเป็น 3 ขนาด
MB101 ถ่านเครื่องปั๊มไดคัทขนาดมาตรฐาน
ใช้กับเครื่องปั๊มไดคัทปัจจุบันได้เกือบทุกรุ่น ยกเว้นเครื่องปั๊มไดคัทรุ่นคลัชคู่

MB102 ถ่านเครื่องปั๊มไดคัทขนาดเล็ก
ใช้กับเครื่องปั๊มไดคัทรุ่นคลัชคู่

MB103 ถ่านเครื่องปั๊มไดคัทรุ่นเก่า
ใช้กับเครื่องปั๊มไดคัทรุ่นเก่าๆ ขนาดต่างกับ MB101 ไม่มาก
สามารถนำรุ่น MB101 มาเจียลดขนาดใช้แทนได้
รุ่นนี้เราจึงยกเลิกการขายไปแล้ว เนื่องจากนำ MB101 ถ่านเครื่องปั๊มไดคัทขนาดมาตรฐาน มาใช้แทนกันได้