ข้อมูล เครื่องปั๊มไดคัทไทย


เครื่องปั๊มไดคัทไทย เป็นระบบ manual ทำงานได้ดีไม่แพ้ เครื่องจีน

ขนาดของแต่ละรุ่น
- ขนาดตัด5 ประมาณ 18x15นิ้ว
- ขนาดตัด4 ประมาณ 24x20นิ้ว
- ขนาดตัด3 ประมาณ 32x24นิ้ว
- ขนาดตัด2 ประมาณ 36x26นิ้ว

ราคาของเครื่องจะตามขนาดของเครื่องด้วย ซึ่งขนาดยิ่งใหญ่ ราคาก็จะสูงขึ้น แต่ก็ใช้งานได้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วย