สินค้าประเภท เครื่องปั๊มไดคัท

ใช้สำหรับ งานไดคัท ตัด ปั๊มขาด ปั๊มนูน ปั๊มกระดาษ ปั๊มสติกเกอร์ ปั๊มกล่อง ปั๊มพลาสติก ให้ออกมาตามแบบที่ต้องการ เหมาะกับวัสดุ กระดาษ, ลูกฟูก, สติกเกอร์, ฟิวเจอร์บอร์ด, จัวปัง, พลาสติก, ยาง และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นแผ่น เช่นงานกล่องกระดาษ, กล่องลูกฟูก, กระดาษห่อเหรียญ, แผ่นพับ, ปกแฟ้ม, โปสเตอร์

  • ประเภทสินค้า
  • กลุ่มงานสินค้า