สินค้าประเภท เครื่องเคลือบ

ใช้สำหรับ งานเคลือบด้าน เคลือบเงา ให้งานออกมาดูมีมิติมากขึ้น สวยขึ้น
เหมาะกับวัสดุ กระดาษ, สติกเกอร์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นแผ่น 
เช่น งานกล่อง, นามบัตร, แผ่นพับ, ปกแฟ้ม, โปสเตอร์

  • ประเภทสินค้า
  • กลุ่มงานสินค้า