เส้นสังกะสี

สำหรับ ติดหลังแบบมีดไดคัท
ความหนาประมาณ 0.25 mm ตัดแบ่งเป็นเส้นแล้ว จำหน่ายเป็น กิโลกรัม