แผ่นโพลีเมอร์

สำหรับทำบล๊อคปั๊มฟอยล์
ขนาดแผ่นเท่ากับ A4 20x30 cm   (1 กล่องมี 10 แผ่น)

รูปภาพแผ่นโพลีเมอร์