บริการจัดหาเครื่องจักรในการผลิตต่างๆ

เพื่อให้ลูกค้าได้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
เครื่องปั๊มไดคัท, เครื่องปั๊มไฮโดรลิค, เครื่องปั๊มฟอยล์-ทองเค, เครื่องจักรเกี่ยวกับ กล่อง กระดาษ ลูกฟูก พลาสติก สติกเกอร์ หนังสือ ยาง ผ้า หนัง สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ซองจดหมาย แก้วกระดาษ กล่องพลาสติก และอื่นๆ

เนื่องจากเทคโนโลยี ไม่เคยหยุดนิ่ง เครื่องจักรการผลิตต่างๆ ก็มีการพัฒนาและผลิตรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
สยามไดคัท ได้ศึกษาหาข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรหลายๆประเภทอยู่เสมอ
เราจึงมีความพร้อมที่จะให้คำแนะนะ และบริการจัดหา เครื่องจักรการผลิตอื่นๆให้กับลูกค้า
รวมทั้งบริการดูแลในยามที่เครื่องจักรได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะงานซ่อม งานดัดแปลงแก้ไข

- จัดหาเครื่องจักรให้เหมาะสมกับประเภทงาน
- เช็คประสิทธิภาพเครื่องจักร
- บริการหลังการขายที่ดี
- ระบบขนส่งด้วยทีมงานประสบการณ์สูง
- ราคาถูก เป็นกันเอง 

ผลงานที่ผ่านมา